5.08.2008

Bilót

adhetibo dai nakakasahô kan tinataram; igwang deperensya sa pagtaram

  1. Gurang na bilot pa giraray.
  2. Aram mo kun ano an pinapakakan sa mga aking bilot?

berbo dai sahoon o masahoan an tinataram

  1. Bilotón mo daw ang "saro, duwa, tulo".
  2. Nagbibilot-bílot an aki tangarig pagngisihan.

pangngaran tawong may deperensya sa pagsahô kan tataramon

  1. Pigdodolò-dolò kan mga akì an bilot.

No comments: